JOCUL CUBURILOR

“Jocul Cuburilor” este un excelent exercițiu de coaching individual și colectiv, poate chiar unul dintre cele mai bune.

Originea acestui exercițiu aparține lui Amy Zelmer, de la Universitatea Alberta din Edmonton, Canada. Apare prima dată în cartea autorilor Pfeiffer și Jones[1], apoi a fost distribuită în Franța de către Bordas-Développement în anii ’70-’80 într-o cutie cu instrucțiuni de utilizare.

Versiunea Jocului Cuburilor prezentată aici este cea dezvoltată de Alain Cardon în cartea Jeux Pédagogiques et Analyse Transactionnelle[2] și experimentată peste 20 de ani de către echipa de la Transformation Consultants, astăzi rețeaua Métasystème.

O exploatare simbolică sau “metaforică” a Jocului Cuburilor poate permite o abordare structurată a convingerilor, comportamentelor și rezultatelor unui client (individ sau grup). Exercițiul permite abordarea unei varietăți de obiective ambițioase dintr-un orice domeniu personal sau profesional.

Acest exercițiu relativ simplu și aparent noninvaziv permite, de exemplu, însoțirea unuia sau a mai multor clienți, în cadrul unor sesiuni de lucru foarte precise si concentrate pe:

  • modul în care o persoană sau o echipă își stabilesc și realizează obiectivele, în timpul unei activități concrete
  • modul în care o persoană sau o echipă gestionează un proiect în derulare, în special etapele de pregătire, lansare, implementare și finalizare
  • managementul individual sau colectiv al unei tranziții personale sau pofesionale (între două proiecte, două sarcini sau locuri de muncă)

Într-un sens mult mai larg sau “scenaric”[3], exercițiul permite ajutarea unuia sau mai multor clienți sau a unei întregi echipe să înțeleagă și să-și schimbe alegerile conștiente și inconștiente care influențează traseul profesional sau personal, precum:

  • convingeri despre “realitatea curentă”, despre succes și eșec, despre obiective, despre rezultate etc.
  • managementul riscului și “jocul” cu limitele sau ambițiile fiecăruia, ori managementul non-riscului, al calității vieții, al confortului sau al siguranței
  • elementele cheie ale scenariului profesional, al managementului carierei, al ciclurilor vieții etc.
  • alte teme personale și factori de influență ai “scenariului” personal sau familial
  • factorii cheie ai dinamicii succesului sau eșecului în cadrul unei echipe, cultura organizațională într-o companie.

In practica mea, jocul cuburilor se face in grupuri de 4 sau 6 persoane. Aceste persoane se inscriu pe site ( contact ) pentru a participa la exercitiu si primesc informatii detaliate despre data, locul ,durata si pregatirea necesare.

————-

[1] W.Pfeiffer și J. Jones, Travail en Groupe (Volumul 4),  Editura: Actualisation, Montréal,  1978-1982,  pag. 1086

[2] Apărută la Editions d’Organisation în 1981, în prezent epuizată.  Pp. 75-93

[3] E vorba de noțiunea de ”scenariu” din Analiza Tranzacțională.

Share This